4 مهر 1402-- 13:11

عشقی در سازمان بورس ماندگار شد

🔹صبح امروز مجید عشقی استعفای مکتوب خود را تقدیم شورای عالی بورس کرد تا این استعفا در شورای مذکور مورد بررسی قرار بگیرد. 🔹براین اساس،