2 اردیبهشت 1403-- 04:55

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی:تا پایان دولت سیزدهم تمام شهرها تحت پوشش مراقبان سلامت قرار می‌گیرند

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل حوزه وزارتی گفت: تا پایان دولت سیزدهم همه جامعه شهری تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی مراقبین سلامت قرار می‌گیرند.دکتر سیدمحمد پورحسینی

ادامه مطلب »