4 مهر 1402-- 13:31

تنش آبی رفع شود

معاون استاندار مازندران:تنش آبی رفع شودمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: ساخت سدهای کوچک با تعداد بالا یکی از راهکار برون رفت از بحران

ادامه مطلب »