29 اسفند 1401-- 12:49

۵۰۰ دانشجوی رشته‌های دامپزشکی از فضای مناسب آموزشی و آزمایشگاهی مجهز و استاندارد بهره‌مند شدند

رئیس دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل:۵۰۰ دانشجوی رشته‌های دامپزشکی از فضای مناسب آموزشی و آزمایشگاهی مجهز و استاندارد بهره‌مند شدندرئیس دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

ادامه مطلب »