5 مهر 1402-- 09:35

در ادامه نشست های صمیمانه رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی با مدیران ارشد صنعت بیمه: بازیابی جایگاه صنعت بیمه در سایه تعامل اركان صنعت بیمه است

مقررات زدایی و اصلاح آیین نامه های ناکارآمد در راستای تسهیل امر بیمه گری و افزایش ضریب رضایتمندی بیمه گران و بیمه گذاران در دستور

ادامه مطلب »