5 مهر 1402-- 09:16

شما عزیزان میتوانید گزارش ها ونظرات و انتقادات خود از شهر و مسولان و دستگاه ها را از این قسمت به ما برسانید و مطمئن باشید که سرزمین پویا صدای شما شهروندان عزیز میشود .