9 خرداد 1402-- 10:11

از تمامی عزیزانی که در زمینه خبرنگاری مهارت دارند یا سابقه خبرنگاری دارند دعوت میشود که به خانواده بزرگ سرزمین پویا بپیوندند و جزو خبرنگاران افتخاری سرزمین پویا شوند
بعد از پر کردن فرم زیر و بررسی همکاران ما شما دارای کد اختصاصی برای ثبت اخبار و گذاشتن عکس و فیلم در سایت میشوید .