پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها بر اساس ضوابط و مقررات خاص خود پرداخت می شود

در مورد تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی همواره هجمه ها و شایعات زیادی مطرح شده و می شود و اخیراً هم اخبار و اطلاعاتی در فضای مجازی در خصوص تسهیلات دریافتی کارکنان بانکها منتشر شده است.
تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک های دولتی تابع چه قوانین و مقرراتی است؟
میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان کلیه بانکها تابع ضوابط و مقرراتی است که توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ناظر بر عملیات بانکها تعیین و ابلاغ می گردد و کلیه بانکها ملزم به اجرای آن هستند. بانک صنعت و معدن نیز در چارچوب مقررات ابلاغی مشابه سایر بانکها بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اقدام نموده است؛ ضمن اینکه رویه پرداخت اعطای تسهیلات مذکور به کارکنان بانکها هرساله در ضوابط اجرائی قانون بودجه آن سال توسط دولت ابلاغ می گردد.
در توضیح و شفاف سازی مطالب عنوان شده در مورد تسهیلات دریافتی کارکنان بانک صنعت و معدن چه نقطه نظراتی دارید؟
در مطالب مندرج یاد شده، مانده مطالبات بانک صنعت و معدن از کارکنان خود مندرج در صفحه 37 صورتهای مالی سال 1400 ( مبلغ مطالبات از کارکنان معادل 942،200 میلیون تومان ) را به تعداد کارکنان شاغل مندرج در صفحه 15 صورتهای مالی ( تعداد کارکنان شاغل 1112 نفر) تقسیم و عدد 3/847 میلیون تومان را به عنوان میانگین وام پرداختی به کارکنان اعلام نموده‌اند که کاملا” استنباط اشتباهی می‌باشد. زیرا مانده مطالبات از کارکنان مندرج در صورتهای مالی ، کل مطالبات از کارکنان شاغل فعلی ، بازنشستگان و مستمری بگیران می‌باشد که در طول سالیان گذشته و بصورت تدریجی پرداخت گردیده است. در صورتی که در گزارش یاد شده مبلغ پرداختی را فقط به تعداد شاغلین فعلی تقسیم نموده است در صورتی که شاغلینی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند در گروه کارکنان شاغل نبوده و در زمره کارکنان بازنشسته طبقه بندی می شوند که در صورت اضافه شدن تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران، میانگین تسهیلات پرداختی به کلیه کارکنان بانک صنعت و معدن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.

 مبنای تهیه گزارش مقایسه‌ای مزبور، صورتهای مالی تلفیقی بانکهای مورد مطالعه در سامانه کدال بوده که قطعا نمی‌تواند تصویر درستی از وضعت تسهیلات پرسنلی صرفاً مرتبط با هر بانک ارائه نماید. بالاخص زمانیکه مشخص می شود مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش خبر مزبور در سایر بانکها، تعداد کل پرسنل گروه آن بانک (شامل پرسنل بانک اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و پرسنل شرکتهای تابعه و وابسته) می باشد. لیکن، در خصوص بانک صنعت و معدن و یک بانک دیگر مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش، صرفاً پرسنل رسمی و قراردادی شاغل در این بانکها بوده است.

پرداخت های پرسنلی به کارکنان بانک های دولتی و خصوصی چه تفاوتهایی با هم دارند؟

مشمول شدن کارکنان بانک‌های دولتی در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانک‌های دولتی در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری، موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیتهای تخصصی آنان شده است.

1402/2/18

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :