آمار عملكرد پنج ماهه اول ۱۳۹۵ صنعت بيمه كشور

حق بيمه توليدي صنعت بيمه كشور در پنج ماهه منتهي به مرداد ماه سال جاري با ۲۰.۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۸.۷ هزارميليارد ريال رسيده است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي ،حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۲۰.۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۸.۷ هزارميليارد ريال رسيدكه از اين ميزان، سهم بخش غيردولتي به ۶۶.۸ درصد بوده  و ۳۳.۲ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شده است.
بنابر اين گزارش، تنها ۱۰ شركت‌ بيمه ايران، آسيا، دانا، پارسيان، البرز، كوثر، رازي، پاسارگاد، معلم و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد) درمجموع ۸۵.۷ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده‌اند و ۱۴.۳ درصد مابقي ، توسط ۱۵ شركت بيمه ديگر ازجمله شركت بيمه « تجارت نو » كه پروانه فعاليت خود را از بيمه مركزي در مورخ ۱۳۹۵.۲.۶ اخذ نموده،توليد شده است.
بنا بر اعلام اداره تحليلهاي آماري تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با حدود ۱۲.۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰.۶  ميليون فقره بود كه ۴۱.۵ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت. ۲۰.۴ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بوده و  سهم بيمه زندگي به ميزان ۱۳.۴ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
همچنين شركت‌هاي بيمه در اين مدت حدود ۶۰  هزارميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت نمودند اين رقم در مقايسه با پنج ماهه منتهي به مرداد ۱۳۹۴، ۳۱.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد كه۵۵.۱درصد از خسارتهاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد .
بنا بر اين گزارش،شركت هاي بيمه در حدود ۱۲ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرده اندكه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل۲۹.۱ درصد رشد داشته است ،۳۸.۷ درصد از اين خسارت ها به بيمه شخص ثالث و مازاد ، حدود ۳۵.۸  درصد به رشته بيمه درمان و ۷.۵ درصد نيزبه بيمه زندگي اختصاص يافته است.بر اساس اين آمار نسبت خسارت صنعت بيمه در اين مدت معادل۶۰.۷درصد بودكه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۱ واحد افزايش نشان مي دهد و  نسبت خسارت ۸ شركت بيمه ميهن، حافظ، ايران، ملت، نوين، سينا، دانا و البرز (به ترتيب با ۱۶۸.۵، ۹۳، ۸۲.۲، ۷۴.۲، ۷۴.۱، ۷۲.۲، ۶۷.۵ و ۶۷.۲ درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است.  پس از شركتهاي بيمه بالا، نسبت خسارت شركت بيمه سرمد (با ۵۸.۱ درصد) از نسبت خسارت ساير شركتهاي بيمه بالاتر بوده اما پايين تر از سطح بازار بيمه قرار دارد و دو رشته‌ بيمه درمان و بدنه اتومبيل (با ۱۰۶.۸ و ۷۰.۹ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.در ادامه پس از رشته هاي نامبرده دو رشته بيمه اي حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد (با ۶۰.۵ و ۵۶.۶ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از ساير رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بيمه پائين تر است.
گفتني است نسبت خسارت عبارتست از حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود. بررسي آمار عملكرد شركتها و رشته هاي بيمه از حيث “نسبت خسارت” در اين مدت نمي تواند ارزيابي مطلوبي از عملكرد آنها در دسترس قرار داده و فعاليت واقعي شان را نشان بدهد، چرا كه با گذشت تنها پنج ماه از سال، دريافت كامل حق بيمه هاي مربوط به برخي از بيمه نامه هاي صادره در اين مدت انجام نگرفته و به مرور طي سال وصول خواهند شد.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :