Loading مجله خبری سرزمین پویا
  • خانه
  • استان
  • نامه سرگشاده رييس اتاق اصناف آمل  به علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران1

نامه سرگشاده رييس اتاق اصناف آمل  به علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران

alternative title

نامه سرگشاده رييس اتاق اصناف آمل  به علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران


با درود و سلام به بنيان گذار جمهوري اسلامي و شهداي گرانقدر و آرزوي سلامتي رهبر معظم انقلاب اسلامي و با سلام و عرض ادب خدمت هيات رييسه محترم پارلمان عظيم اصناف کشور ، چند روزيست گزارشي از اتاق اصناف کشور را خوانده ام که بي قرار شده و رسالت قلم و قدم اينجانب را بر آن داشت تا مطلبي را از سر درد و رنج و پيشنهادي جهت راهکار برون رفت  از وضعيت کنوني بازار به وضعيت مطلوب معروض بدارم، ابتدا از همه شما عزيزان و جامعه ارزشي و ارزشمند اصناف خصوصا روساي اتاق اصناف و هيات مديره هاي صنفي سراسر کشور سر تعظيم و تکريم فرود مي آورم و پوزش اينجانب را از صراحت قلم پذيرا و مطمئن باشيد فقط از سر اخلاص و مسئوليت ، مطالب خود را عنوان مي کنم. بي شک عزيزان چراغ هدايت من خواهند بود اگر قصوري است از قلم ناتوان يا انديشه و ذهن ناپوياي من است دو کله حرف حساب خدمت اتاق اصناف کشور تقديم مي دارم.

مطلبي از سخنگوي محترم اتاق اصناف کشور جناب آقاي استاد صفايي در تکريم از وزير محترم جناب آقاي مهندس شريعتمداري عنوان نموده که چنين تعريفي در ذهنم ، پرسش هايي را تداعي نمود نقل از سنخگوي محترم در تجليل از وزير محترم ( آقاي شريعتمداري راه رفتن را به اصناف آموخت !!! ) سئوال من : اول اينکه اصناف راه رفتن را بلد نبود که آقاي وزير محترم راه رفتن را به اصناف آموخت؟ دوم اينکه يا اصلا اصناف زمين گير شده سپس آقاي وزير محترم به مرور راه رفتن را به اصناف آموخت؟سوم اينکه اصناف به شيوه خود راه رفتن را درپروسه تاريخ و تجربه آموخته بوده اما آقاي وزير شيوه راه رفتن اصناف را به شيوه اي که خود مي دانست به اصناف آموخت؟به هر حال در ادبيات ديني و ملي ما به کسي که راه رفتن را به آدم مي آموزد معلم مي گويند و تکريم آنهم امري مستحب و بنا بر احتياط واجب مي دانند به نظر نگارنده اگر سخنگوي جوان ما از تاريخ اصناف دوران معاصر از مشروطيت و نقش آفريني آنها در دو دوره اول و دوم مجلس شوراي ملي مورد مداقه قرار مي دانند يا رسالت تاريخي انقلاب و نقش آفريني و نقش وفاداري از مراجع ديني به نقل از استاد فقيد مرحوم جناب مهدوي کني رييس مجلس خبرگان رهبري نقل شده ، امام را در دوران نظام شاهنشاهي تبعيد نمودند و به  ما گفتند ما بايد چکار کنيم امام راحل فرمودد شما فقط به بازار اطلاع دهيد آنها نقش خود را بلدند ، اما دوران انقلاب اسلامي بازوان انقلاب در اين دوران بازار رونق فراوان داشت در کنار رهبر و انقلاب هوشمندانه عمل نموده و خواهد بود.پس با ملاحظه سطحي بزرگترين تشکيلات صنفي به عنوان شريان هاي حياتي مايحتاج مردم را تامين نموده و روحيه سلحشوري در دفاع مقدس ، سرکوب کردن جريان هاي انحرافي با نداي رهبر معظم انقلاب در نهم دي ماه 1388 باز برگ زرين بر چهره درخشان اصناف است ، جناب صفائي  راه رفتن ما را براساس سليقه هاي متعدد عوض کردند تا مثل آنها راه برويم و آقاي وزير محترم هم آموزش راه رفتن اصناف را توسط خود به همان اندازه باور ندارند که جامعه اصناف ندارند بلکه بر آن باوريم جناب وزير ، قطع يقين حداکثر تلاش خود را براي مرتفع ساختن مشکلات اصناف با همت همکاران خود بکار خواهند برد و اما حرف حساب دوم که استاد فاضلي رياست محترم اتاق اصناف کشور از شما نقل شده که دولت خود محور است و ما تا آنجا که لازم باشه مبارزه مي کنيم نقل از سايت اصناف تاريخ 07/11/96

جناب آقاي استاد فاضلي سوالي که مطرح مي شود اين است :

اول اينکه آيا مبارزه جهشي است؟

دوم اينکه اين مبارزه انفعاليست؟

سوم اينکه احتمالا اين مبارزه مقاومتي است؟

به هر حال عنوان مبارزه با توجه به نوع حکومت از جنس انقلاب خود ماست با پوزش از سه پرسش مطرح شده جواب سوالات را مردود مي دانم بلکه آنچه دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامي و نثار خون شهداي گرانقدر ماست . 1- قانون اساسي 2-قانون عادي 3- آيين نامه هاي موجود به ما مي آموزد اگر در چهارچوب اين قوانين و در قالب آن قرار گيريم چه بسا مشکلي نداشته اما احتمال صفر آن را خلاف عقل مي دانم.

چند نکته کليدي که بايد در دستور کار جامعه بزرگ اصناف قرار گيرد نه تمجيد بي مورد است و نه مبارزه بلکه تعقل و انديشه است اگر بخواهيم آنرا به بازي بگيريم مي توان آنچه در قانون نظام صنفي صراحت دارد به عنوان حقوق صنفي به کار گيريم ابزار کار در يد ماست.

سالها دل طلب جام جم از ما مي کرد     آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد

1-در قانون نظام صنفي در بند (ب) ماده 30 و ماده 54 هيات عالي نظارت ، اصناف و بازار را فقط مکلف نموده از دستورات هيات عالي نظارت و کميسيون محترم نظارت تبعيت کنند و لاغير .

بنابراين اگر غير از اين مطلبي باشد بنده حقير به انديشه و فهم آن نائل نيامدم در کجاي قانون آمده بخش نامه اي وزارتي را اتاق اصناف و بازار بايد اجرايي نمايند. دستورالعمل وزيران سابق و فعلي به بهانه اصل 44 با آزاد سازي فضاي کسب و کار بر حرمت بازار تاختند در صورتي که در ماده 50 اصل 44 قانونگذار به صراحت و فهم عامه اعلام مي کند که اين قانون مشمول اصناف و بازار نمي شود چرا پيگيري نشده يا اگر شده اطلاع رساني نشده است؟

 اصولا راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري وقتي صادر مي گردد به مثابه قانون است مگر بعدا قانون جديدي وضع که خلاف آنرا وضع نمايد لذا به استناد راي شماره دادنامه 938 و کلاسه  349/90 = 20/05/93 ديوان عدالت اداري که وزير محترم بازرگاني وقت چنين حقي را نداشته که خود تصميم بگيرد.

بلکه تصميم آنرا احاله نموده به تصميم هيات عالي نظارت ، بنابراين به صراحت قانون و برنامه توسعه پنجم و برنامه توسعه ششم قانون کليه دستورات مربوط به فضاي کسب مربوط به شهرک هاي صنعتي و توليدي بوده و فهم اکمل آنرا بدون هيچ تفسيري در ماده 50 اصل 44 تاکيد مي کنيم.و با عنايت به راي هيات ديوان عدالت اداري صدرالاشاره آنرا محترم و قانون مي دانيم مرقوم فرمايند.

راي هيات عمومي با توجه به اينکه بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفي کشور مصوب سال 1382 اختيار دستور العمل نظارت بر انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين کميسيون هاي نظارت اتحاديه و مجامع امور صنفي کشور و شوراي اصناف کشور و نظارت بر فعاليت آناه در حدود مفاد را به هيات عالي نظارت محول کرده است و وزير بازرگاني به عنوان رييس اين هيات به تنهايي اختيار اعمال شرايط بند مقرر در بند (و) را ندارد از اين جهت تصويب شيوه نامه مورد شکايت خارج از حدود اختيار وزير بازرگاني (صنعت ، معدن و تجارت ) به عنوان رييس هيات عالي نظارت تشخيص مي شود و باستناد بند (1) ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود باستناد اين راي فقط وزير محترم صنعت ، معدن و تجارت مصوبات هيات عالي نظارت را براي اجرا به اصناف مي توانند اعمال نمايد. لذا باستناد راي صدرالاشاره و ماده 50 اصل 44 قانون اساسي لغو و بي اثر بودن فضاي کسب و کار براساس دستورالعمل وزير محترم مي باشيم.در ضمن حتي دستورالعمل و ابلاغيه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به شماره ويژه نامه 698 و شماره 388/25108=16/02/92 قانون اساسي (اصلاح مواد (1) ، (6) و (7) قانون اجراي سياست هاي کل اصل 44 مورخ 01/04/92 که به تاييد شوراي محترم نگهبان هم رسيده است اگر مقرر بوده در اصلاح ماده 50 از اصل 44 و يا حذف آن اقدام انجام مي دادند بي شک اين کار انجام مي گرفت و تا وقتي ماده 50 از اصل 44 برقرار است کليه حقوق مطرح در قانون نظام صنفي مصوب قوه مقننه به درستي نوشته شده و اتفاقا تعارضي با ماده 50 اصل 44 ندارد باز تاکيد موکد ماست.لذا کليه حقوق قانوني احصاء شده در قانون نظام صنفي متعلق به اصناف بوده از حدود صنفي = سقف صنفي و معافيت هاي مندرج در ماليات ارزش افزوده ماده 12 و غير با اين توصيف  اعضاي محترم عالي نظارت را به اصناف دعوت مي کنيم فکري به هر حال بازار و رشد بادکنکي بازار ايران باشند و هيات محترم اتاق اصناف کشور اين قلم ، دست شماست ، مي داند که شما بهتر از اين مي توانيد عمل کنيد. لبته اگر بخواهيد اين نگارنده اميد واثق و رجاء کامل دارد که وجدان تان بيدار است همانطوريکه در نامه نماينده محترم ، فهيم و حقوقدان شهرستان آمل جناب استاد دکتر يوسفيان به وزير محترم  صنعت، معدن و تجارت و کميسيون اقتصادي مجلس از حال بازار  به حق نوشتند ، شما هم حق پيگيري نامه آقاي دکتر يوسفيان را در پي داشته باشيد حداقل اينکه قانون است اگر شما شک و شبهه اي در کار قانون داشته باشيد صد البته در نزد جامعه اصناف اينگونه نيست.ولي اتاق اصناف کشور بنابر ذات وجودي خود از ظرفيت حقوقي خود به عنوان يک مرجع محترم شوراي اسلامي در اين مولفه خواستار شود.ضمن اينکه بند (1) ماده 45 قانون نظام صنفي صدق گفتار ما را دو چندان مي کند مي دانيم تفسير قوانين عادي با مجلس محترم شوراي اسلامي است .لذا براساس قاعده البينه الي المدعي ، بينه ما روشن است اگر بخواهيم راه را هموار کنيم اکنون رسالت تاريخي هيات رييسه اتاق اصناف کشور است که گامي بردارد بايد ملاحظه هاي سياسي را کنار بگذاريم ما تشکيلات صنفي هستيم و هميشه در کنار انقلاب و رهبر انقلاب به عنوان بازوان انقلاب مي مانيم.لطف فرماييد از سر رسالت و جايگاه قانوني اتاق اصناف کشور استعلام از مجلس محترم شوراي اسلامي نموده و تفسير قانون مصرح در کتاب قانون نظام صنفي و برنامه توسعه پنجم و ششم را درخواست نماييد و اصناف را از کار قشنگ خود آگاه نماييد و منتظر خبر خوش از سوي آن اتاق به عنوان پارلمان بزرگ و هديه عيدانه دهه فجر تا عيد بهاري به جامعه اصناف کشور هستيم .

(هر کس در زندگي مهره اي از شطرنج است ، تفکر و چيدمان درست مهره ها و طريقه حرکت دادنشان و  پيش بيني حرکت بعدي حريف رمز پيروزي است.

غلامرضا حميدي- رييس اتاق اصناف شهرستان آمل

  • اشتراک در:
 گزارش DxOMark از روند پیشرفت عکاسی موبایل در پنج سال اخیر  IMG_9419

0 نظر

ارسال نظرات شما

0

alternative title

آخرین خبرها

شبکه های اجتماعی

ما را در تلگرام دنبال کنید

https://t.me/sarzaminpooya

ما را در توییتر دنبال کنید

#tee

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

http://instagram.com/sarzaminpooya

ما را در آپارات مشاهده کنید

http://www.aparat.com/sarzaminpooya

عناوین اصلی

  • alternative title
  • alternative title
  • alternative title
  • alternative title
  • alternative title
image title here

Some title